ระบบแลก
โปรดเลือกค่ายเบอร์โทรเพื่อดำเนินการ:
5
4
6
โปรดเลือกจำนวนเติม:
104
คงเหลือ:  50
88
คงเหลือ:  5
91
คงเหลือ:  3
รีเซ็ตทุกวันเวลา00.00 น.จำนวนแลกเปลี่ยน
ส่งรหัสบัตรเวลา12:00-23:00 น.